İlk Madde ve Malzeme Hesabından tüketim malzemesi çıkış işlemleri

İlk Madde ve Malzeme Hesabından tüketim malzemesi çıkış işlemleri

İlk Madde ve Malzeme Hesabından tüketim malzemesi çıkış işlemleri

 İlk Madde ve Malzeme Hesabından tüketim malzemesi çıkış işlemleri 

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi” başlıklı 30’uncu maddesi (2) numaralı fıkrasına göre, muhasebe kayıtlarında 150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabında izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II’nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesinin, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderileceği belirtilmektedir.

İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlenen tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları en geç 3 aylık dönemlerde yapılmalıdır.

YORUM EKLE