İkinci üniversite okuyanın askerlik tecil hakkı varmı

Üniversiteden mezun olduktan sonra yeniden başka üniversiteye kayıt olan öğrencinin askerlik tecil hakkı var mı Bir yükseköğretim kurumundan (ön lisans/lisans) mezun olanların, ÖSYM ile yeniden yükseköğretime kayıt yaptırmaları halinde askerlikleri erteleniyor mu?

İkinci üniversite okuyanın askerlik  tecil hakkı varmı

Üniversiteden mezun olduktan sonra yeniden başka üniversiteye kayıt olan öğrencinin askerlik tecil hakkı var mı

lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin öğrenim durumlarından dolayı askerlik tecil hakları vardır. Ön lisans okutuktan sonra tekrardan ön lisans veya lisans düzeyinde bir bölümden mezun olduktan sonra yeniden lisans bölümü okuyacak olan kişilerin askerlik tecil işlemlerinde hakları olup olmadığı merak konusu olmaktadır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesinde konuya ilişkin açıklama yapılmıştır. ilgili maddeye göre  2’nci fıkrası a bendi gereğince; yükümlülerin bitirdiği okulun alt veya aynı seviyesinde bir okula yerleştirilmesi halinde öğrenciliğinden dolayı askerlikleri ertelenmemektedir. Yerleştirildiği okulun, öğrenim düzeyi bitirdiği okuldan daha yukarı seviyede ise askerliği okulun azami öğrenim süresi kadar yaş sınırı esas alınarak ertelenmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılması için örnek vermek gerekirse 

Örnek 1: Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığından 15.06.2017 tarihinde mezun olan yükümlünün, Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümüne 15.09.2017 tarihinde kayıt yaptırması halinde, daha önce aynı seviyedeki eğitimden mezun olduğundan erteleme hakkı yoktur.

Örnek 2: Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden 16.06.2017 tarihinde mezun olan yükümlünün, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi iktisat bölümüne 15.09.2017 tarihinde kayıt yaptırması halinde, daha önce aynı seviyedeki eğitimden mezun olduğundan erteleme hakkı yoktur.

YORUM EKLE