İki Bakanlığa ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik

İki Bakanlığa ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İki Bakanlığa ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İki Bakanlığa ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; 

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapılan değişiklikle Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından veyahut üniversitelerce düzenlenen en az altmış saatlik bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek gerekecek.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapılan değişikliğe göre Denizcilik sörvey mühendisi kadrosuna atanabilmek için; Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olup denizcilik alanında bir yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az bir yıl çalıştığını görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak gerekecek.

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından veyahut üniversitelerce düzenlenen en az altmış saatlik bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde” şeklinde, aynı bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan “(C)” ibaresi “(D)” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olup denizcilik alanında bir yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az bir yıl çalıştığını görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

YORUM EKLE