Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin tayinleri ile ilgili önemli düzenleme

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin tayinleri ile ilgili önemli düzenleme

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin tayinleri ile ilgili önemli düzenleme

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin tayinleri ile ilgili önemli düzenleme

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personelin tayin işleri ile ilgili iki önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre;

-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde rotasyona tabi olarak görev yapan personel, özel sektörde çalışan eşinden dolayı Yönetmeliğin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebini düzenleyen hükmüne göre tayin talebinde bulunamayacak. Bu konuda, kurum personeli için özel düzenleme yapılabilecek.

-Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebi için Yönetmeliğin genel hükümleri dışında kurum personeli için özel düzenleme yapılabilecek.

23 Nisan 2021 CUMA

Sayı : 31463

Resmî Gazete


YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3901

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “sağlık personeli” ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel” ibaresi eklenmiştir,

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkraya ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4~ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yüriitiir.

YORUM EKLE