Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07:00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarından,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden, yararlananlar ile 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00;00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 26 Mayıs Salı günü saat 24:00’a kadar, Başkentray ve Marmaray seferlerinden yararlananlardan ücret alınmayacak.

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ                                                                                                                                                Resmî Gazete Sayı : 31135

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2567

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/5/2020 TARİHLİ VE 2567 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCÎ MADDE 79- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07:00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yararlananlar,

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00;00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 26 Mayıs Salı günü saat 24:00’a kadar, Başkentray ve Marmaray seferlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE