Asgari ücrete ara zam için düzenleme yapıldı

Asgari ücrete ara zam için düzenleme yapıldı

Asgari ücrete ara zam için düzenleme yapıldı

Asgari ücrete ara zam için düzenleme yapıldı

Asgari ücrete ara zam için düzenleme yapıldı

Asgari ücrete ara zam için düzenleme yapıldı

Asgari Ücret Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanacak ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

YORUM EKLE