9 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

9 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

9 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

9 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/22

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

8/1/2021 TARİHLİ VE 2021/22 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

GÖREVİ                                                                                     ADI SOYADI

Üye                                                                                               Haşan AYDIN

Üye                                                                                            Murat KARAKAYA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/23

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Yüksel Aydın YAZICI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Gülay GÜNDOĞDU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha SAĞLAM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan Basri ALAGÖZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat ÇİFTÇİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/27

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KULALI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/28

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup GÜLER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/29

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dr. Özgür SAÇ ve Dr. Tabip GÜLBAY atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/30

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali ODABAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/31

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Nuri EKİCİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/32

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut Zühtü ÇEVİK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/33

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Naci YORULMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/34

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan;

Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Muammer ÖZTÜRK,

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Nevzat AKBAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/35

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Yusuf MENGİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Şeref DEMİR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/36

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Ayşe Ayşin IŞIKGECE atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/39

Tanm ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman YILDIZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/38

Tanm ve Orman Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent SEZGİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/39

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan V. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şahin ÇILGIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/40

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan VII. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Turgut ÇANGIR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/41

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet TUĞRUL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/42

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak BULUT görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Murat GENÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/43

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Birol DÜNDAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/44

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem AKYAKA atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/45

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cihan SOY ALP atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/46

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya ALÎM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/47

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Vehbi GÜNAYDIN, Güngör YILDIRIM, Hamit Can NARTTÜRK, İsmail TÜFEKÇİ, Mustafa Hakan KAŞIKÇI, Mehmet Mustafa GÜL, Zeki VURAL, Salih ÇALAL, Cengiz TURGUT, Ayhan DOĞAN, Alperen KÜÇÜK, Ömer ERTUĞRUL ve Haşan DOĞAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/48

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;

Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet GÜNEŞ, görevden alınmış,

Bartın Ticaret İl Müdürlüğüne Erhan ÖZCAN,

Denizli Ticaret İl Müdürlüğüne Cihat ÖZDEMİR,

Düzce Ticaret İl Müdürlüğüne Çiğdem ACAR,

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğüne Cemil KÜRKÇÜ,

İsparta Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Akif ÜLGER,

Muş Ticaret İl Müdürlüğüne Sadık TAŞÇI,

Samsun Ticaret İl Müdürlüğüne Kürşat TURPÇU,

Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne Ali Osman SAKAR, atanmıştır.

8 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 11:05
YORUM EKLE