9 Haziran 2023 tarihli atama kararları

9 Haziran 2023 tarihli atama kararları

9 Haziran 2023 tarihli atama kararları

9 Haziran 2023 tarihli atama kararları

9 Haziran 2023 tarihli atama kararları

9 Haziran 2023 tarihli atama kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/302

Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince yeniden atanmıştır.

08/06/2023 TARİHLİ VE 2023/302 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Metin KIRATLI

idari işler Başkanı

2

Haşan DOĞAN

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü

3

Hakkı SUSMAZ

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü

4

Bilal ŞENTÜRK

Personel ve Prensipler Genel Müdürü

5

Yusuf KARALOĞLU

Güvenlik işleri Genel Müdürü

6

Mehmet TUNCER

Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü

7

Ramazan BAL

Koruma Hizmetleri Genel Müdürü

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/303

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Huriye MARTI ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI yeniden görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/304

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler yeniden atanmıştır.

8/6/2023 TARİHLİ VE 2023/304 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

KURUMU

SNO

UNVANI

ADI SOYADI

Diyanet İşleri Başkanlığı

1

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Kadir DİNÇ

2

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Selim ARGUN

3

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Burhan İŞLİYEN

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

4

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

Seyfullah

HACIMÜFTÜOĞLU

Devlet Denetleme Kurulu

5

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

Yunus ARINCI

6

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Mehmet Emin BAYSA

7

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Abdulkadir POLAT

8

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Ferhat KARAŞ

9

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Sami KALAYCI

10

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

İsmail KURUL

11

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Salih TANRIKULU

12

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Abdurrahman ÖZÇELÎK

13

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

Talip UZUN

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

14

Strateji ve Bütçe Başkanı

İbrahim ŞENEL

15

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

İsa ATÇEKEN

16

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

Kutluhan TAŞKIN

17

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

Abdullah Rıdvan AGAOĞLU

Devlet Arşivleri Başkanlığı

18

Devlet Arşivleri Başkanı

Uğur ÜNAL

19

Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı

Nurullah İŞLER

20

Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı

Muhammet Ahmet TOKDEMİR

21

Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı

Sebahattin BAYRAM

İletişim Başkanlığı

22

İletişim Başkam

Fahrettin ALTUN

23

İletişim Başkan Yardımcısı

Çağatay ÖZDEMİR

24

İletişim Başkan Yardımcısı

Evren BAŞAR

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

25

Milli Saraylar İdaresi Başkanı

Yasin YILDIZ

26

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı

Hüseyin YAZICI

27

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı

Adnan GAYHAN

28

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı

Ahmet ÇAPOĞLU

 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/305

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkam (Guvemörü) Şahap KAVCIOGLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/306

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hafize Gaye ERKAN atanmıştır.

YORUM EKLE