8 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

8 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

8 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

8 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31093

Resmî Gazete

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaskanlığından:

Karar: 2020/115

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

Bingöl İl Müftüsü Muharrem GENÇ,

Çanakkale İL Müftüsü Arif GÖKÇE,

Erzincan İL Müftüsü Mehmet Emin ÇETİN,

Erzurum İl Müftüsü Haşan Hüsnü SULA,

Siirt İl Müftüsü Ahmet ALTIOK, görevden alınmış,

Bİlecik İl Müftülüğüne Ali ERHUN,

Bingöl İl Müftülüğüne, Kastamonu İl Müftüsü Ahmet SÜZEN,

Düzce İl Müftülüğüne, Zonguldak İl Müftüsü Rüstem CAN,

Erzincan İl Müftülüğüne Burhan ÇAKIR,

Erzurum İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Şahin YILDIRIM,

Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa BÜLBÜL,

Rize İl Müftülüğüne Naci ÇAKMAKÇI, atanmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

Çanakkale İl Müdürü Ersin FIRAT,

Hakkari İl Müdürü Mehmet Akif BİLDİRİCİ,

Manisa İl Müdürü Murat KONAN,

Van İl Müdürü Zeynel Abidın KOÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/117

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

Eskişehir İl Müdürlüğüne, Afyonkarahisar İl Müdürü Alper SEZER,

Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne, Kocaeli İl Müdürü Bekir YÜMNÜ,

Kırklareli İl Müdürlüğüne, Yalova İl Müdürü Faruk UYSAL,

Çanakkale İl Müdürlüğüne Muhammet MERMER,

Denizli İl Müdürlüğüne Süleyman ERDOĞAN,

Sinop İl Müdürlüğüne Melih KELEŞ,

Sivas İl Müdürlüğüne Harun TAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/118

Çevre ve Şehircİlik Bakanlığında açık bulunan Coğrafi Bİlgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmaİl TÜZGEN atanmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/119

Recep Tayyip ERDOĞAN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dursun BAŞTÜRK ve Hakan AKBULUT atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa PUSTU atanmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/121

Recep Tayyip ERDOĞAN

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri İbrahim KARADUMAN ve Serdar ÖZDÎL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/122

Mİllî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bolu İl Mİllî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemİl SARICI atanmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/123

Recep Tayyip ERDOĞAN

Mİllî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kilis İl Mİllî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Emin AKKURT atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Murat YAMAN atanmıştır.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/125

Ticaret Bakanlığı;

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın ÖZDEN,

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva EKSİLMEZ,

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Nihat KINIK,

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin BAŞARAN,

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kadri KARAKUŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

YORUM EKLE