6 Kasım 2021 tarihli atama kararları

6 Kasım 2021 tarihli atama kararları

6 Kasım 2021 tarihli atama kararları

6 Kasım 2021 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/505

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Serhat KAHRAMAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/506

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/507

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa APAYDIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/508

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulkerim AYDINDAĞ ve Ahmet ÖZGÜVEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/509

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Gülşah PEKBİLEK, Ezel Malik ZENGİN, Salim KOCAARSLAN ve Engin YAŞAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/510

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif ALA görevden alınmış ve bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına Metin ÇAKIR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/511

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ersoy AKSOY atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/512

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı Adana Î1 Millî Eğitim Müdürü Veysel DURGUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Yaşar KOÇAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/513

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Millî Eğitim Bakanlığı;

Ağn İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Faruk TEKİN,

Bartın İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer YAHŞİ,

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Cemal YILMAZ, görevden alınmış,

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Haşan KÖKREK,

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit YENTÜR,

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Yusuf KAHRAMAN,

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ömer AKMANŞEN, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/514

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı;

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet DURMUŞ,

Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, görevden alınmış,

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI,

Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ergüven ASLAN, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/515

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Ali TOSUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Züleyha ALDOĞAN atanmıştır.

YORUM EKLE