4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/443

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nejat FIRAT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/444 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN,

Ege Bölge Müdürü Aytekin TÜRKEL,

görevden alınmış,

Ege Bölge Müdürlüğüne, Marmara Bölge Müdürü Burhanettin YÜCE,

Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşin EKMEKYAPAR, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/445

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli ARVAS, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/446

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Selahattin BAYRAM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/447

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şeyhmus Hayrullah KARAGÖZ atanmıştır.

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/448 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan UYGUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat ATİK atanmıştır.

3 Eylül 2021

YORUM EKLE