4 Aralık 2020 tarihli atama kararları

4 Aralık 2020 tarihli atama kararları

4 Aralık 2020 tarihli atama kararları

4 Aralık 2020 CUMA

Sayı : 31324

Resmî Gazete


 

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/546

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarık Yusuf UÇAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/547

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Müfit İRİS görevden alınmış ve bu suretle boşalan Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Caner BEŞKOÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/548

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/549

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule ÜRKER atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/550

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Havvanur YURTSEVER,

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet HASPOLATLI,

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Haşan BEBEK,

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin YAZGI,

Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk AYDEMİR,

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa KOLÇAK,

Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığına Emrullah TÖREMEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 Aralık 2020

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/551

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret BÜYÜKSOY,

Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet SEVMİŞ, görevden alınmış,

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa ORUÇ,

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan KURT,

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk AYDIN,

Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nizamettin ÜLKER,

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ersoy CANBEK,

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüseyin Özgür YALÇIN,

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer BOLAT,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/552

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulvahit FİDAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/553

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan USTA atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/554

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus SEZER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/555

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdem ÎSMETOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/556

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ANBAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/557

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru ARISOY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/558

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih SARIKAYA atanmıştır.

3 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE