30 Mart 2021 tarihli atama kararları

30 Mart 2021 tarihli atama kararları

30 Mart 2021 tarihli atama kararları

30 Mart 2021 tarihli atama kararları

30 Mart 2021 SALI

Sayı : 31439

Resmî Gazete

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/178

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcısı Murat ÇETİNKAYA, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvemör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mustafa DUMAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/179

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durmuş Alt KESKİN KILIÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/180

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Enes ÇAKMAK atanmıştır.

29 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE