3 Aralık 2022 tarihli atama kararları

3 Aralık 2022 tarihli atama kararları

3 Aralık 2022 tarihli atama kararları

3 Aralık 2022 tarihli atama kararları

3 Aralık 2022 tarihli atama kararları

3 Aralık 2022 tarihli atama kararları

Resmî Gazete

Sayı : 32032

3 Aralık 2022 CUMARTESİ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/626

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Muhittin ÖZDEMÎR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/627

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu İkinci Başkanlığına, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin KURT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/628

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa ÖZATA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

2 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE