29 Ocak 2022 tarihli atama kararları

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları

29 Ocak 2022 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/21

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit GÜL’den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir BOZDAĞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

O

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/22

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hızır ASLIYÜKSEK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/23

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER’in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan ÇETİNKAYA atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/24

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. İbrahim DEMİR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/25

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu;

Başkanlığına Haşan ÖZÇELİK,

Üyeliğine Muhiddin GÜLAL,

Üyeliğine Ahmet PELİT,

Üyeliğine Ünal ERYILMAZ,

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/26

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurullah Celal USLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/27

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6 ncı maddeleri gereğince Mehmet ÖZKOÇ ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet AKILLI atanmıştır.

YORUM EKLE