25 Ocak tarihli atama kararları

25 Ocak tarihli atama kararları

25 Ocak tarihli atama kararları

25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlı ğından:

Karar: 2020/37

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit ERGİN,

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Tevfik ALTIN AY,

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat ALACATLI,

Edime Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Engin ÖZTÜRK,

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Tuncer TEKİN,

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet KIRILMAZ,

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömür ÖZDİL,

Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet SEVMİŞ,

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kaan Sinan TOHUMCU,

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ümit YILMAZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/38

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;

II. Bölge Müdürü Sedat CÖMERTOĞLU,

X. Bölge Müdürü Haşan ÖZALBAN,

XI. Bölge Müdürü Hüseyin Erdoğan BÜYÜKBOYACI,

XII. Bölge Müdürü Burhan GÖKSU,

XIV. Bölge Müdürü Turan GÜLTEN,

XVIII. Bölge Müdürü Süleyman ÖZEN, görevden alınmış,

X. Bölge Müdürlüğüne, I. Bölge Müdürü Faruk DÖNMEZ,

I. Bölge Müdürlüğüne, VI. Bölge Müdürü Mürsel Necmi AKKOCA,

IV. Bölge Müdürlüğüne, IX. Bölge Müdürü Adnan CEVHER,

VII. Bölge Müdürlüğüne Murat ÇALIK,

VIII. Bölge Müdürlüğüne Hakkı YETİŞİR,

XI. Bölge Müdürlüğüne, XIX. Bölge Müdürü Mustafa ÇETİNKAYA,

XVIII. Bölge Müdürlüğüne İlhan ÖZLÜ,

XX. Bölge Müdürlüğüne Adnan KAHVECİ,

XIX. Bölge Müdürlüğüne Yücel SERDAR,

XXIV. Bölge Müdürlüğüne Haşan DAYIKARACA, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/39

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Bengü YİGİTGÜDEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/40

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammer Nuri ASLAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/41

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Süleyman ÖNEL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/42

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürü Tunay ÇOBAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/43

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türk Patent ve Marka Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Meftune GÜL görevden alınmış ve bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Ahmet Şevki DAGKIRAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/44

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Volkan GÜNGÖREN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/45

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ekrem YÜCE atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/46

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zekeriyya ERDURMUŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/47

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Altuğ ATALAY atanmıştır.

YORUM EKLE