24 Haziran 2020 tarihli atama karaları

24 Haziran 2020 tarihli atama karaları

24 Haziran 2020 tarihli atama karaları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/286

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Can ACAROGLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/287

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertan GÖY atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/288

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Rıza KAYA ALP atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/289

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

~ Bilecik Defterdarı Mustafa ŞAHİN,

Diyarbakır Defterdarı Mecit ÖZDEMİR,

Kars Defterdarı Senem TOPAL,

Kilis Defterdarı Zekeriya KELEŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/290

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Halil YANIK, Murat Erinç BAYRAKÇI ve Alper ERGEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/291

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı PINAR BİLGEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/292

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Oya ERCÎL görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/293

Millî Eğitim Bakanlığı;

Bayburt Î1 Millî Eğitim Müdürlüğüne Cengiz KARAKAŞOGLU,

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Yasin TEPE,

Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Şeydi DOĞAN,

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Pervin TÖRE,

Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Emin ENGİN,

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bilal GÜR,

Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih VARGELOGLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/294

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Seyfullah OKUMUŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/295

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mardin Î1 Millî Eğitim Müdürü Yakup SARI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/296

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Ebubekir GİZLİGİDER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/297

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince I. Bölge Müdürü Murat BAŞTOR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/298

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan;

Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak AYKAN,

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin KARA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlı ğından:

Karar: 2020/299

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esma DİLEK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/300

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan I. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar YÜCEL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/301

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/302

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/303

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Metin AKSOY atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/304

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/305

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/306

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut ÖZKAN atanmıştır.

YORUM EKLE