23 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

23 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

23 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

23 Ocak 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları

23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de; Anayasa Mahkemesi üyeliği, Danıştay üyeliklerine seçme kararları ile çok sayıda atama ve görevde alma kararı yayımlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/54

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN seçilmiştir.

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/55

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN seçilmiştir.

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 22/01/2021 Karar No : 336

  1.  Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37853) Mustafa Nafiz ACAR,
  2.  Gaziantep Bölge îdare Mahkemesi Başkanı (37800) Yüksel NAVDAR,
  3.  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (38423) Fatih ZENCİRCİ’nin,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/56

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ceza îşleri Genel Müdürü Yakup MOĞUL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/57

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali ÖZTÜRKMEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/58

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTÇİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yunus ALKAÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/59

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan İş Müfettişleri atanmıştır.

22/1/2021 TARİHLİ VE 2021/59 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NO

AD SOYAD

1.

ABBAS DENİZ

2.

BARIŞ YILMAZ

3.

BAŞAT İLTER

4.

CEM BALOGLU

5.

DENİZ GÜRLER

6.

EKİM DENİZ AYHAN ODABAŞIOĞLU

7.

ERDEM TOSUN

8.

GAMZE EYI

9.

GÜLAY DEMIREL

10.

HÜSEYİN FETITEKKANAT

İL

İBRAHİM GÖKHAN KORKUTAN

12.

İLHAMI KABAKTEPE

13.

İSMAİL BARIŞ AKTAŞ

14.

MEHMET SAYGINER

15.

MEHMET YILDIRIM

16.

MUHARREM ARIKEL

17.

MUSTAFA FATİH KEPEZ

18.

HAKAN ARSLAN

19.

SELÇUK KARAOGLU

20.

SİNAN YAVUZ

21.

SÜLEYMAN KARADUMAN

22.

UMUD UYAROGLU

23.

YASEMİN KORKUTAN

24.

YASIN SEZER

25.

YURDER ŞENOL

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/60

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Hüseyin ATAMAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/61

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Mehmet Nuri GÖRÜCÜ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/61

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ercan ÖZTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/63

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri Tunç ANGILI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/64

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü;

6. Bölge Müdürü Süleyman USTAMEHMETOGLU, görevden alınmış,

4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Nüsret KOMAN,

1. Bölge Müdürlüğüne Alaittin AYDIN,

5. Bölge Müdürlüğüne Yüksel YAVUZ,

6. Bölge Müdürlüğüne, 7. Bölge Müdürü Mehmet AYDIN,

7. Bölge Müdürlüğüne Ramazan AYYILDIZ,

22. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan AYRANCI,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/65

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayhan KANDEMÎR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/66

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serhat KOKSAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/67

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan;

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilal ELKATMIŞ,

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ömer KALKAN,

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali İhsan KABAKÇI,

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Reşat ASRAK,

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hakan YÜKSEL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/68

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fikret KELEŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/69

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdoğan TUNÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/70

Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bünyamin BOZGEYİK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/71

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yatınm ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent Çınar ÇAVUŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/72

Millî Eğitim Bakanlığı Muş İl Millî Eğitim Müdürü Emin ENGİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/73

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı Şırnak İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Nazan ŞENER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/74

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Lojistik Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veysel UYAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/75

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/77

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus BAYRAM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/77

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oktay ÖCAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/78

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal ÇALIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/79

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürü Abdullah CEYLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan XI. Bölge Müdürlüğüne Zerrin DEMİRÖRS atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/80

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü XIV. Bölge Müdürü Mehmet ELKATMIŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan XIV. Bölge Müdürlüğüne Atakan ÇELEBİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/81

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Haşan CEYHAN, Emre ÇELİK, Buğrahan MANAV ve Taha Yasin YILMAZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

22 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE