23 Nisan 2022 tarihli atama kararları

23 Nisan 2022 tarihli atama kararları

23 Nisan 2022 tarihli atama kararları

23 Nisan 2022 tarihli atama kararları

23 Nisan 2022 tarihli atama kararları

23 Nisan 2022 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/149

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cavit ERKILINÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/150

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hülya Deniz YILDIRIM görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Bilal Nuri KESTİOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/151

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurettin Nezih ANOLAY görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/152

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 88 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Ahmet HAKYEMEZ görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/153

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cudi BALKAYA görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/154

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp ihtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/155

Türk Patent ve Marka Kurmnunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince Alim POLAT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/156

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Malatya II Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Karabük İl Müdürü Galip SÖKMEN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/157

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bedri Sinan GÜL ve Mustafa BAKIR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/158

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen HACIHALİLOĞLU,

Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar TOPAL,

Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim BOYRAZ,

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık ÖZTÜRK,

Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret ONHAN,

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol AYYILDIZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/159

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan;

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem GENÇTÜRK,

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin ŞEKER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/160

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kemal MADENOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/161

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Tercüme Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman Rıza YAVUZALP atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/162

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÖZTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/163

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şükrü İLHAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/164

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncö maddeleri gereğince, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Tiilay ARSLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Alper BARAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/165

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince 11. Bölge Müdürü Hadi BİNGÖL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/166

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ŞAHİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/167

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/168

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emre DURU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/169

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ankara İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed POLÂT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/170

Tarım ve Orman Bakanlığı;

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun SEÇKİN,

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya ERDURMUŞ,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN,

Strateji Geliştirme Başkam Volkan KOÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/171

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa TURAN atanmıştır.

22 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE