21 Nisan 2021 tarihli atama kararları

21 Nisan 2021 tarihli atama kararları

Resmî Gazete

Sayı : 31461 (Mükerrer)

21 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/193

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN’ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 öncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır,

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/194

Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince Bayram YILMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/195

Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol KILIÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır.

Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afşin Burak BOSTANCI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/197

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Suat ÜNAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/198

Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin AYDIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ncı maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/199

Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal SÖNMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/200

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hayrullah ÇELEBİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/201

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdurrahman AYDIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/202

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/l bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU yemden seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/203

Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

21/4/2021 TARİHLİ VE 2021/203 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

ADI-SOYADI

ATAMA YAPILAN ÜNİVERSİTE

Prof. Dr. Orhan UZUN

Bartın Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Bayburt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Prof Dr. Mehmet Hakkı ALMA

İğdır Üniversitesi Rektörü

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/204

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla ARKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/205

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bedriye TUNÇSÎPER atanmıştır.

YORUM EKLE