2020 Askeri Birlikler ve Jandarma Mutemet Avans Limitleri

2020 Askeri Birlikler ve Jandarma Mutemet Avans Limitleri

2020 Askeri Birlikler ve Jandarma Mutemet Avans Limitleri

2020 Askeri Birlikler ve Jandarma Mutemet Avans Limitleri 

D-ASKERİ DAİRE, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ MUTEMET AVANSLARI

1 .Milli Savunma Bakanlığı:

Ll.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluştan için; (Askeralma Bölge Başkanlıktan ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin şevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlannda personel ve araç seferberliği kapsamında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fikrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 nci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne verilen birlikler, MSB Diyarbakır ve Erzurum Tedarik Bölge Başkanlıktan ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler. Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları çerçevesinde yurtdışında bulunan birlikler için 3 katı uygulanır.)

10.000

L2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

10.000

1.3. Gime Askeri Hastanesi Baştabipliği

1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda

29.000

  1. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)
  2. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavisi tamamlanarak memleketine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile İaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine

12.000

13.000

  1. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
  2. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünce arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin, besleme desteği veren birliklere veya erbaş - erlere ödenmesinde kullanılmak üzere

50.000

43.000

2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi:

2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler

6.600

2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)

6.100

  1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
  2. İl jandarma komutanlıkları

6.600

2.4.1. 10’danaz ilçesi otan illerde

5.100

2.4.2.10 ve daha fazla ilçesi otan illerde

6.500

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:

3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı

6.100

3.2. SG Onarım Destek Komutanlıktan, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları

5.100

4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki erbaş ve erlerden terhis terhis mahiyetinde izin, muayeneye sevk, sevk ve celp dönemlerinde asker sevkı ile askerî öğrencilere ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere ilgili birlik/kurum mutemetlerine

147.200

5. Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine

31.000

6.1. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kultanılmal

100.000

üzere

6.2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde icra ettiği harekatlar için mahallinde(yurt dışında) temin edilmesi gereken acii ve zaruri mal ve hizmet atımlarında yurt dışında kullanılmak üzere

147.200

6.3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır Ötesinde icra edeceği harekatlar için mahallinden (yurt içinde) temin edilmesi gereken acil ve zaruri mal ve hizmet altınlarında kullanılmak üzere

75.000

YORUM EKLE