18 Kasım 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

18 Kasım 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

18 Kasım 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

18 Kasım 2020 tarihli atama ve görevden alma kararları

18 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31308

                                                                                                                                 ATAMA KARARLARI 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/536

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/537

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayhan KANDEMÎR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlı ğından:

Karar: 2020/538

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zübeyir ÇALIŞAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlı ğından:

Karar: 2020/539

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz ÜLKÜM 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/540

Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürü Haşan BAŞ YİĞİT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

17 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE