18 Ekim 2023 tarihli atama kararları

18 Ekim 2023 tarihli atama kararları

18 Ekim 2023 tarihli atama kararları

18 Ekim 2023 tarihli atama kararları

18 Ekim 2023 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/463

Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, 6701 sayılı Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince Yunus Emre KARAOSMANOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/464

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcılan Ahmet KARA, Muhammet Mustafa İMANCI, Nesibe Gökçen BATIER, Hicran KÖSE ve Mustafa GÖVYAPRAK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/465

Ekli listede yer alan İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

17/10/2023 TARİHLİ VE 2023/465 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

UNVANI

ADI SOYADI

1

İller idaresi Genel Müdürü

Mehmet Emin BİLMEZ

2

Personel Genel Müdürü

Nedim AKMEŞE

3

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Abdullah KORKMAZ

4

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

Muhammet Selami YAZICI

5

Strateji Geliştirme Başkanı

Mehmet MUT

6

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Önder BOZKURT

7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Hamza TAŞDELEN

8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü

Orhan TATAR

9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü

Sadi ERGÎN

10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü

Ahmet Nehar POÇAN

11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Cengiz GEVREK

12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı

Mustafa GÜNGÖR

13

Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Davut DÜZGÜN

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/466

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde ÖZKORUL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/467

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan AYDIN,

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet ALİREİSOGLU,

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun TÜYSÜZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/468

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur YALÇIN atanmıştır.

17 Ekim 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE