18 Aralık 2021 tarihli atama kararları

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları

18 Aralık 2021 tarihli atama kararları

18 Aralık 2021 CUMARTESİ

Sayı : 31693

Resmî Gazete

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/590

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu I. Hukuk Müşaviri Esma AKSOY seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/591

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Vedat Ali TEKTAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/592

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Hüsnüye ERDOĞAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/593

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/594

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/595

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Fazlı KILIÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/596

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cem URALDI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/597

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha SAĞLAM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Musa ŞAHİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/598

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan AY atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/599

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet DEMİRCİOĞLU atanmıştır.

YORUM EKLE