15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 CUMARTESİ

Sayı : 31720

Resmî Gazete

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/6

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman Nuri ERDEM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/7

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esra GÜLER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/8

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELÎK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/9

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AYDIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/10

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çağatay Emrah ÖNGÜT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Mehmet KONCA atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2022/12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı îş Müfettişi Recep GÜNER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/13

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki KARAOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/14

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdinç HATİNOĞLU atanmıştır.

14 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE