15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları

15 Ocak 2022 CUMARTESİ

Sayı : 31720

Resmî Gazete

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/6

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman Nuri ERDEM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/7

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esra GÜLER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/8

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELÎK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/9

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AYDIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/10

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çağatay Emrah ÖNGÜT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Mehmet KONCA atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2022/12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı îş Müfettişi Recep GÜNER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/13

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki KARAOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/14

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdinç HATİNOĞLU atanmıştır.

14 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE