14 Ekim 2020 tarihli atama kararları

14 Ekim 2020 tarihli atama kararları

14 Ekim 2020 tarihli atama kararları

14 Ekim 2020 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/439

23/6/2020 tarihli ve 7248 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen Komisyon, ekli listede yer alan kişilerin Başkan ve üyeler olarak belirlenmesi suretiyle kurulmuştur.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 13/10/2020 TARİHLİ VE 2020/439 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

GÖREVİ                                                          ADI SOYADI

BAŞKAN                           ADALET BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA BİRKAN

ÜYE                                 CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANI

ÜYE                                 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRÜ

ÜYE                                HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜ

ÜYE                                İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ

ÜYE                               ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ

ÜYE                               ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/440

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÜNLÜ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/441

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa OZAŞIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/442

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis ŞEN,

Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan ÇETÎNER,

Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Deniz ERDOĞAN BARIM,

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Rauf Alp DENKTAŞ,

Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Barış KALKAVAN,

Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan KEMİK,

Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk GEZER,

Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Mesut KOÇ,

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk URAZ,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet AKINTI,

Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut ACAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/443

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet BENSİZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/444

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah ÖZTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/445

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail HOCAOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/446

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Esra ALEMDAROĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/447

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Ayşegül ÖZKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/448

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ferhat TÜRKOGLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/449

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer AÇIKEL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/450

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ÇUMAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/451

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;

Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat SÜREKLİ,

Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına S erkan ÇELİK,

Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer BÎLEN,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fuat ŞİMŞEK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/452

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince II. Bölge Müdürü Mustafa BULUT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/453

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ANBAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/454

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü, maddeleri gereğince Menduh DİNLER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/455

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burak AYKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/456

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 tincü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof, Dr. Batuhan ÖZAY atanmıştır.

YORUM EKLE