11 Temmuz 2020 tarihli atama kararları

11 Temmuz 2020 tarihli atama kararları

11 Temmuz 2020 tarihli atama kararları

11 Temmuz 2020 tarihli atama kararları

 ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/359

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI görevlendirilmiştir.

10 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/360

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine; 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Aday Tespit Kurulunca seçilenler arasından belirlenen ve ekli (1) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen altı kişi atanmış ve aynı listede adlan ve görevleri belirtilen altı kişi ile ekli (2) sayılı listede adları ve görevleri belirtilen ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından belirlenen dört kişi görevlendirilmiştir.

10/7/2020 TARİHLİ VE 2020/360 SAYILI KARARIN EKİ

SAYILI LİSTE

ADAY TESPİT KURULUNCA SEÇİLENLER ARASINDAN BELİRLENEN KİŞİLER

A- DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE ATANANLAR

Adı ve Soyadı: Görevi:

Dr. Medet COŞKUN Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Dr. Bilal ESEN Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Dr. Mustafa Bülent DADAŞ T.C. Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri

İdris BOZKURT Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Mustafa IRMAKLI Diyanet İşleri Uzmanı

Tahir TURAL Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

B- 2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRİLENLER

Adı ve Sovadı:                                                     Görevi:

Prof. Dr, Ömer KARA                                   Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM                            Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halis AYDEMİR                             Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN                    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ                        Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR                            Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ OGRETIM ÜYELERİ ARASINDAN BELİRLENEN VE 2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRİLENLER


Adı ve Soyadı:                                                                                        Görevi:

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY                                 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI                              Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU                                     Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ali AVCU                                                   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

YORUM EKLE