11 Ocak 2023 tarihli atama kararları

11 Ocak 2023 tarihli atama kararları

11 Ocak 2023 tarihli atama kararları

11 Ocak 2023 tarihli atama kararları

11 Ocak 2023 tarihli atama kararları

11 Ocak 2023 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/9

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Fatih Sultan Mehmet YILDIRIM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/10

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/11

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mehmet Uğur DÎLÎPAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/12

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Başmüfettiş Erdinç KARAGÖZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/13

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Daire Başkanı Abdullah KARABOYAC1, Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk GÖZÜBÜYÜK ve Mustafa KILIN Ç atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan;

Başkan Yardımcılığına, Mülkiye Müfettişi Uğur SEZER,

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan TATAR,

Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne İsmail PALAKOGLU,

Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar POÇAN,

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa HAVAN,

Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Mülkiye Müfettişi Önder BOZKURT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/15

Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Hamdi ÖZÇELÎK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/16

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü Ömer İNAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

10 Ocak 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/17

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih KIRATLI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/18

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürü Birol ÇINAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/19

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELÎK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/20

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Atila BERBER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/21

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/22

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet GAVGALI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/23

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yücel OGURLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/24

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erol YAŞAR atanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023, 11:58
YORUM EKLE