11 Kasım 2020 tarihli atama kararları

11 Kasım 2020 tarihli atama kararları

11 Kasım 2020 tarihli atama kararları

11 Kasım 2020 tarihli atama kararları

Resmî Gazete

Sayı : 31301

11 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/508

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Kerem Kerim ARSLAN, Berkay ALTUĞ, Mehmet OGRAŞ ve Semih ÇAYÖNÜ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/509

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/510

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;

XII. Bölge Müdürlüğüne, XXII. Bölge Müdürü Tamer TAŞKIRAN,

XXII. Bölge Müdürlüğüne İsmail ERTÜRK,

III. Bölge Müdürlüğüne Yusuf MEŞHUR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/511

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali Rıza GÖK görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah ARVAS atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/512

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Deniz COŞKUN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/513

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri TARÎ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/514

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serkan BİRCAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/515

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat YILMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/516

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat KARAÇANTA,

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN,

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi GÖNCÜ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/517

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Sami AKYOL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/518

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin KALKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/519

Millî Eğitim Bakanlığı;

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Millî Eğitim Müdürü Ali TOSUN,

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz YENİYOL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/520

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Eda KARATAŞ ve Mesut ÜK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/521

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa IŞIK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/522

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan Hüseyin MUTLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/523

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sıdıka Çiğdem KANMAZ atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Çankırı İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emrullah CELEPVERDİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/525

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yaşar KARAMAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/526

Tanm ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dursun KELKİT atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/527

Tanm ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin ÖNDER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/528

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Osman AKKOR, Adem DEMÎRCİ, Cengiz SOYLU, Selçuk DELÎGÖZ, Göksel ÇETİNKOL ve Emin ÖZER 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

YORUM EKLE