10 Temmuz 2021 tarihli atama kararları

10 Temmuz 2021 tarihli atama kararları

10 Temmuz 2021 tarihli atama kararları

10 Temmuz 2021 tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/309

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

9/7/2021 TARİHLİ VE 2021/309 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

ADI SOYADI

KONTENJANI

görevi

1.

Zerrin GÜNGÖR

Danıştay

Başkan

2.

Faruk Nafiz ÖZAK

Bakan

Üye

3.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

İl Belediye Başkanı

Üye

4.

Ahmet KARA YİĞİT

Yargıtay

Üye

5.

Ömer Faruk DOĞAN

Sayıştay

Üye

6.

Esengül CİVELEK

Müsteşar

Üye

7.

Halil İbrahim AKÇA

Büyükelçi

Üye

8.

Tevfık Ziyaeddin AKBULUT

Vali

Üye

9.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

Öğretim Üyesi

Üye

10.

Prof Dr. M. Fatih UŞAN

Öğretim Üyesi

Üye

11.

Kutbettin ARZU

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu

Üye

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/310

Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet YILMAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/311

Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selami BİLGİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/312

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Ebru ŞEN, Gül DEMİR, İsa Adalet ÖNAL, Nurhan ARIK AŞCİ, Sami SAYIN ve Serhat TAŞDELEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/313

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa ÖZDERYOL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/314

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayfer ÖZDEMİR TEFON atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/315

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki ÖZDEMİR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/315

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emin Oral BÜLBÜLOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/317

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan KÖK merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih ULUSOY atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/318

Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet DEMİROK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/319

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erkan ÖZORAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/320

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tanju BİLGİÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/321

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah Buğrahan KARAYELİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/322

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kerim TAŞKIRAN atanmıştır.

Karar: 2021/323

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÖZTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/324

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet UYGUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/325

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ferruh AKALIN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/326

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elif UZUN SÜMERCAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/327

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa EKİNCİ, görevden alınmış,

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan DOĞANAY,

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/328

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri CEYLAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/329

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah KODEK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/330

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih TURAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/331

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ,

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İMAMOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/332

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan;

II. Bölge Müdürlüğüne Adil ŞENCAN,

III. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet ÇİÇEK,

VIII. Bölge Müdürlüğüne Gültekin AKSAN,

X. Bölge Müdürlüğüne Orhan ÇATALÇAM,

XI. Bölge Müdürlüğüne Halim ÖZDEMİR,

XV. Bölge Müdürlüğüne Ahmet ÇÖRTÜK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/333

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ŞAHİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/334

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hikmet AYAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/335

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki KARAOĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/336

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem DİREKLER görevden alınmış ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak AYKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/337

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan;

Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver MAMUR,

Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Yılmaz TAŞÇI,

Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa ÇANKAYA,

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Feriha MERT,

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Haydar Ufuk KALE,

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Murat KORÇAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/338

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÇAĞLAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/339

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇÎ atanmıştır.

YORUM EKLE