10 nisan tarihli atama kararları

10 nisan 2023 tarihli kararname ile ataması yapılan kamu görevlileri

10 nisan tarihli atama kararları

10 nisan 2023 tarihli kararname ile ataması yapılan kamu görevlileri

10 nisan tarihli atama kararları

ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Eyüp ARABACI, Ahmet İŞGÖREN, Murat YURTSEVER ve Ali MURAT 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin AZİLİ, Murat VURAL, Gökhan ÖZÇUBUK, Mehmet Ali ESER, Nuri ERANIL, Kamil ÖZKAN, Ahmet YILDIRIM ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkan Yardımcısı Burak TEPE atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk BELVİRANLI atanmıştır.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur ALDEMİR DOĞAN atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Türkay DALAN atanmıştır.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Taner BEYOĞLU atanmıştır.

Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Onur GÖZET atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

- Sinema Genel Müdür Yardımcılığına Kemal UYSAL,

- Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hazım ÜÇÜN,

- Şımak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan TEKİN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;

-1. Hukuk Müşaviri Abdulkadir SARI,

- Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet DEVELİ,

- Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz KESKİN,

görevden alınmış,

-1. Hukuk Müşavirliğine Hakan SEZGİN, atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet PUNAR atanmıştır.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem TUNCER ve ilkay AKÇAY atanmıştır.

Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ferhat GÜNGÖR atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılığına Ozan KAYA, - Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Halil M AD AZLI,

- Personel Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin İĞDIR, Önder Şafak TONGAL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay BELEN ve Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ atanmıştır.

9 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE