07 Ekim 2022 tarihli atama kararları

07 Ekim 2022 tarihli atama kararları

07 Ekim 2022 tarihli atama kararları

07 Ekim 2022 tarihli atama kararları

07 Ekim 2022 tarihli atama kararları

07 Ekim 2022 tarihli atama kararları

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında çok sayıda bakanlığa ait atama kararları yayımlandı.

Resmî Gazete

Sayı : 32332

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/445

Diyanet İşleri Başkanlığı;

Izmir İl Müftülügüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan KAZANCI,

Afyonkarahisar II Müftülügüne, Diyarbakir İl Müftüsü Lütfu iMAMOÖLU,

Diyarbakir İl Müftülügüne, Agri İl Müftüsü Celal BUYUK,

Agri İl Müftülügüne Necati §AFAK

Kirşehir İl Müftülügüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa TEKIN,

Kahramanmaraş İl Müftülügüne Abdurrahman KOTAN,

Giresun İl Müftülügüne Selçuk KILIÇBAY,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince atanmi§tir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/446

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayih Cumhurba§kanligi Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri geregince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

6/10/2023 TARIHLI VE 2023/446 SAYILIKARARIN EKI LISTE

SNO

KURUMU

UNVANI

ADISOYADI

1

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genei Müdürü

Hakan GÜZEL

2

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu Mali Yönetim ve Dönü§üm Genel Muduru

Yakup TEKIN

3

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu Finansmani Genel Müdürü

Ömer KARADEMlR

4

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Borclanma Genel Müdürü

Yigit Korkmaz YAŞAR

5

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Di§ Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü

Kerem DÖNMEZ

6

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Muduru

Deniz YILMAZ

7

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Ekonomik Programlar ve Araştirmalar Genel Müdürü

Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ

8

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

Mert ÖZARAR

9

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Vergi Denetim Kurulu Ba§kani

Muhsin ATCI

10

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı

Ahmet TUTAL

11

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Strateji Geliştirme Başkani

Mustafa KOÇ

12

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Gelir Idaresi Başkani

Bekir BAYRAKDAR

13

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Özelleştirme Idaresi Baskani

Bekir Emre HAYKIR

14

Hazine ve Maliye Bakanhgi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baskani

Şinasi CANDAN

15

Kültür ve Turizm Bakanligi

Uludag Alan Baskani

Bülent Ömar ÇAVU§

16

Kültür ve Turizm Bakanhgi

Alevi-BektaŞi Kültür ve Cemevi Başkanı

Alirıza ÖZDEMIR

17

Kültür ve Turizm Bakanligi

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardimcisi

Esin SAYKAN

18

Milli Egitim Bakanlığı

Hayat Boyu Ögrenme Genel Muduru

Cengiz METE

19

Milli Egitim Bakanlığı

Temel Egitim Genel Müdürü

Zarife SEÇER

20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Genel Muduru

Ilker Murat AR

21

Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi

Stratejik Ara§tirmalar ve Verimlilik Genel Müdürü

Abdullah BAŞAR

22

Sanayi ve Teknoloji Bakanligi

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenligi Genel Müdürü

Mehmet BOZDEMlR

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/447

Adli Tip Kurumu Birinci Adli Tip ihtisas Kurulu Adli Tip Üyeligine, 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayili Cumhurba§kanhgi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Bilecik §eyh Edebali Üniversitesi Ögretim Üyesi Dr. Ögr. Üyesi Yusuf ATAN görevlendirilmi§tir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/448

Adli Tip Kurumu Altinci Adli Tip ihtisas Kurulu Üroloji Üyeligine, 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayili Cumhurba§kanhgi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ögretim Üyesi Dr. Ögr. Üyesi Muhammed Fatih ŞİMŞEKOGLU görevlendirilmi§tir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/449

Adli Tip Kururnu Sekizinci Adli Tip Ihtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeligine, 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayili Cumhurba§kanligi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Istanbul Üniversitesi-Cerrahpa§a Ögretim Üyesi Doç. Dr. Emin KÖSE görevlendirilmistir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/450

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanliginda açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 375 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayili Cumhurba§kanligi Kararnamesinin 2 nci maddesi geregince Hüseyin KOCABIÇAK atanmi§tir.

6 Ekim 2023

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/451

Boni Hatlan ile Petrol Tajima A.§. Genei Müdürlügünde a$ik bulunan Yönetim Kurulu Üyeligine, 233 sayih Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayih Cumhurba§kanligi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Nevzat §ATIROGLU atanmi§tir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/452

Elektrik Üretim A.§. Genei Müdürlügünde a?ik bulunan Yönetim Kurulu Üyeligine, 233 sayih Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayih Cumhurbaşkanligi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Etem ÇEKER atanmi§ür.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/453

Türkiye Ta§kömürü Kurumu Genei Müdürlügünde açik bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 233 sayih Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayih Cumhurba§kanhgi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Fazli UNCU ve Oktay ÇAHÎN atanmi§tir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/454

3 sayih Cumhurba§kanhgi Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri geregince Milli Egitim Bakanligi Bingöl Î1 Milli Egitim Müdürü Kadri ENGÎN görevden almmi§ ve bu suretle bo?alan Bingöl tl Milli Egitim Müdürlügüne Mustafa ÖZEL atanmi§tir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/455

Tûrkiye Bilimler Akademisi Ba§kanligina, 3 sayili Cumhurba§kanhgi Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 4 sayili Cumhurba§kanligi Kararnamesinin 576 nci maddesi geregince Prof. Dr. Muzaffer §EKER atanmi§tir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023, 12:27
YORUM EKLE