Taşıt , mobilya ve beyaz eşya alımlarında kredi vadeleri değişti

Taşıt , mobilya ve beyaz eşya alımlarında kredi vadeleri değişti

Taşıt , mobilya ve beyaz eşya alımlarında kredi vadeleri değişti

Taşıt , mobilya ve beyaz eşya alımlarında kredi vadeleri değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi. BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;

- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin

yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi

kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

 -Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,

-Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,

- Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

-Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

-Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

-Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUM EKLE