İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün gönderilmezse bankaya itiraz

internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürün tarafınıza gönderilmez ise paranızı alışveriş yapmış olduğunuz bankaya harcama itirazında bulunarak geri alabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün gönderilmesi bankanın sorumlu olduğunda dair yargıtay kararı 

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün gönderilmezse bankaya itiraz

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün gönderilmezse bankaya itiraz

İnternetten alınan ürün gönderilmezse ne yapılması gerektiği bugünlerde en fazla e-ticaret sitelerinden alışveriş yapanların merak ettiği konular arasında yer almaktadır.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde müşterilerin en fazla şikayet etmiş oldukları hususların başında firmaca ürünün gönderilmemesi gelmektedir. Aynı hususta kendimde karşılaştığım için benim gibi durumda olup almış olduğu ürün kendisine gönderilmeyen kişilere örnek teşkil etmesi açısından bu yazıyı kaleme alma ihtiyacı duydum. İnternet üzerinden masa sandalye v.b ürünler satan bir firmadan kendi sitesinden masa sandalye takımı aldıktan sonra firmaca tarafıma ürün gönderilmedi. Daha sonra internette yapmış olduğum araştırmada şikayet var com ilgili firma adına açılmış 3 bin adet şikayetin olduğunu gördüm. Firma neredeyse 1 yıldır aynı yöntemle binlerce kişiye ürün satmış ve göndermemişti. Bunun üzerine gönderilmeyen ürünlerle alakalı olarak tüketici hakem heyetinden karar çıkardığı halde ürünü veya parasını alamayan kişilerin olduğunu anladıktan sonra ödediğim ücretin artık alamayacağımı düşünürken internette gönderilmeyen ürüne ilişkin bankaların sorumlu olduğu ile ilgili bir karar buldum. İlgili kararı yazı ekinde paylaşacağım. Bunun üzerine alışverişimi yapmış olduğum bankaya  harcama itirazında bulundum. Bankaya yapmış olduğum itirazda harcamayı yapmış olduğum aydaki ektremi gönderdim. Banka itirazımı inceledikten sonra firmadan bilgi talep etti. Firma teslime ilişkin bilgi ve belge sunamayınca bankaca 15 gün içinde tarafıma para iadesi yapıldı.

İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürün gönderilmesi bankanın sorumlu olduğunda dair yargıtay kararı 

T.C. Yargıtay 19. HD

Esas: 2016/1953

Karar: 2017/2895

K.T.: 10/04/2017

Özet: Kredi kartı ile internetten alınan ürün müşteriye teslim edilmezse; banka, müşterinin kartına para iadesi yapmalıdır.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı, ……com sitesinden toplam 11.900,48 TL tutarlı 2 ayrı alışveriş yaptığını, alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak “chargeback kuralları” gereğince ödediği bedelin kredi kartına iadesini talep ettiğini ancak davalı bankanın haksız yere talebi reddettiğini ileri sürerek, 11.900,48 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, satım ilişkisinin tarafı olmayan müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, bankanın chargeback kuralını işletmesi gerekirken işletmeyerek kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 8.898,03 TL ve 2.996,49 TL tutarlı alışveriş bedellerinin taksit ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 12:02
YORUM EKLE