Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur Üst Göreve Atanabilir mi?

Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur Üst Göreve Atanabilir mi?, hangi cezaları alan memurlar üst göreve atanamaz, üst göreve atanma yasağı kapsamında tekerrür nedeniyle alınan cezaların değerlendirilmesi

Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur Üst Göreve Atanabilir mi?

Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Alan Memur Üst Göreve Atanabilir mi?

Bilindiği üzere Devlet Memurları Kanununda belli cezaları alanların kanunda belirlenen süreler geçmedikçe yine kanunda sayılan görevlere atanmasına kısıtlama getirilmiştir.Yine aynı kanununda aynı suçların tekrardan işlenmesi durumda ise işlenen suç için öngörülen cezanın bir üst derecede uygulanması gerekmektedir.Bu şekilde alması gereken ceza kınama olduğu halde tekerrürden dolayı aylıktan kesme cezası alan memurun üst görevlere atama işlemi yapılacağı zaman aylıktan kesme cezasına göre mi yoksa kınama cezasına göre mi işlem yapılması gerektiğini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Konuya ilişkin olarak Devlet Memurları Kanununda disiplin cezalarında tekerrürden dolayı üst ceza verilmesi kanunun 125. maddesinde açıklanmıştır. İlgili madde de " Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında
bir derece ağır ceza verilir" hükmü yer almaktadır.

Yine 657 sayılı Kanunun Uygulama başlıklı 132. maddesinde "Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine baktığımızda tekerrür uygulamasında memurun hak ettiği veya memura verilmesi gereken ceza örneğin kınama cezası iken memur aynı suçu cezaların sicilden silinmesi öngörülen sürede tekrardan işlemiş olması sebebiyle aylıktan kesme cezası verilmiş olduğu durumda memurun işlemiş olduğu suçun cezası kınama memura uygulanan ceza ise aylıktan kesme olmuştur.Burada memurun alması gereken ceza ile uygulanan ceza kavramları önem arz etmektedir.

Disiplin cezası verilen memur hakkında tekerrür nedeniyle bir üst disiplin cezasının uygulandığı durumlarda, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hal değişmediği gibi bu fiile karşılık gelen disiplin cezası da değişmemiş olmaktadır. Bu nedenle, memur hakkında verilen disiplin cezasının tekerrürden dolayı bir üst disiplin cezası şeklinde uygulanmış olmasının, verilen disiplin cezasını değil sadece verilen cezanın memur hakkındaki uygulanış şeklini değiştirmesi nedeniyle, yönetici kadrolarına atamada da asıl disiplin cezasına bakılması ve uygulanan cezaya bakılmaması gerekecektir.

Özetlemek gerekirse, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir disiplin fiiline karşılık verilen aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 132 nci maddedeki görevlere atanmaya engel teşkil ettiği halde,  özel tekerrür nedeniyle bir derece daha ağırı olarak uygulanan aylıktan kesme cezasının; ilgililer bakımından 132 nci maddede sayılan görevlere atanmaya engel teşkil etmediği kanaatindeyiz.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 10:13
YORUM EKLE