Memura Uyarma Cezası Verilmesi Gereken Suçlar Nelerdir?

Memura Uyarma Cezası Verilmesi Gereken Suçlar Nelerdir?   Devlet memuru olarak görev yapanlara verilecek olan uyarma cezasına ilişkin fiiller , hangi suçlara

Memura Uyarma Cezası Verilmesi Gereken Suçlar Nelerdir?

Memura Uyarma Cezası Verilmesi Gereken Suçlar Nelerdir?   Devlet memuru olarak görev yapanlara verilecek olan uyarma cezasına ilişkin fiiller , hangi suçlara uyarma cezası verilir

Memura Uyarma Cezası Verilmesi  Gereken Suçlar Nelerdir?

Memura Uyarma Cezası Verilmesi Gereken Suçlar Nelerdir? Hangi suçları işleyen memura uyarma cezası verilir

Devlet memuru olarak görev yapanlara verilecek olan cezalar 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.İlgili cezalar memurun işlemiş olduğu fiilin ağırlığına göre değişmektedir.Memura verilecek disiplin cezalarının en hafifi uyarma cezasıdır.Uyarma cezası kanunda memurun görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesi olarak açıklanmıştır.Ancak bu ceza bazı idarelerde disiplin cezası ile ilişkilendirilmeksizin memurun yazılı olarak uyarılması ile karıştırılmamalıdır.Kanunda anlatılan uyarma cezası yapılan soruşturma sonucunda memura verilen bir disiplin cezasıdır.Devlet Memurları kanununda uyarma cezası gerektiren fiiller şu şekilde sayılmıştır.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 23:07
YORUM EKLE