Memura Kınama Cezası Verilmesi Gereken Fiiller Suçlar Nelerdir?

Memura Kınama Cezası Verilmesi Gereken Fiiller Suçlar Nelerdir? Kınama cezası nedir, Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller nedir, memura hangi durumlarda

Memura Kınama Cezası Verilmesi Gereken Fiiller Suçlar Nelerdir?

Memura Kınama Cezası Verilmesi Gereken Fiiller Suçlar Nelerdir? Kınama cezası nedir, Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller nedir, memura hangi durumlarda kınama verilir

Memura Kınama Cezası Verilmesi Gereken Fiiller Suçlar Nelerdir?

Memura Kınama Cezası Verilmesi Gereken Fiiller Suçlar Nelerdir? Memura kınama cezası verilmesini gerektirir haller 

Kınama cezası nedir, Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller nelerdir?


Memura hangi suçları işlemesi halinde kınama cezası verilir.Kınama cezasını gerektiren fiiller nelerdir?
 

Devlet memuru olarak görev yapanların 657 sayılı kanunun 125. maddesine göre kınama cezası ile cezalandırılacakları fiiller aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.Devlet memurları Kanununa göre kınama cezası memurun görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesi olarak tanımlanmıştır.

B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 23:09
YORUM EKLE