Memur Eşinin Üzerine Kayıtlı Şirket İşlerini Yürütebilir mi?

Memur Eşinin Üzerine Kayıtlı Şirket İşlerini Yürütebilir mi? Memurun eşinin üzerine kayıtlı işyerinde çalışabilir mi, memurun eşi ticaret yapıyorsa memur vekaleten işlere bakabilir mi

Memur Eşinin Üzerine Kayıtlı Şirket İşlerini Yürütebilir mi?

Memur Eşinin Üzerine Kayıtlı Şirket İşlerini Yürütebilir mi?

Bilindiği üzere devlet memurlarının yapması yasak olan faaliyetlerden biriside ticaret ve gelir getirici faaliyette bulunma yasağıdır.Memurlar bu yasak kapsamında 657 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunamazlar.Yasak kapsamındaki iş ve işlemleri yapan memurlar ise yine 657 sayılı yasada yer alan disiplin cezaları ile cezalandırılırlar.Kanun kapsamında sayılan iş ve işlemleri memurun yapması yasak iken memurun çocuğunun veya eşinin ticari faaliyetlerle uğraşmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Ancak bazı memurlar işyerinin kaydını eşinin veya çocuğunun üzerine yaparak bu işle alakalı işleri fiilen kendileri yürütmektedirler.Yazımız ekinde yayınladığımız mahkeme kararında işyerinin memurun eşinin üzerine olsa bile bu işyerine ilişkin bazı iş ve işlemlerin fiiliyatta memur tarafından yürütüldüğünün tespiti halinde memura ticari faaliyette bulunma durumundan dolayı disiplin cezası verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Memurun Eşinin Üzerine Kayıtlı Şirket Adına Çalışması Hk Mahkeme Kararı

Dosya içeriğine göre, davacının eşinin üzerine kayıtlı olan işyerinde, baca filtresi yapıldığı, davacının bu işyerinde düzenlediği basın toplantısı ile bu sistemin tanıtımını yaptığı, fakültedeki çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde atölyeye gelerek çalışmaları yönettiği, Belediye Başkanlığı binası ile bir kısım özel bina ve işyerlerine bu filtreden taktığı, pazarlanması konusunda bazı kişilerle görüşmeler de bulunduğu soruşturmacı tarafından alınan tanık anlatımları ve gazete küpürleri ile belirlenmiştir. Davacı bu işyerinin eşine ait olduğunu, resmi görevi dışında bu iş yerinde herhangi bir çalışması olmadığı savını ileri sürmekte ise de; dosyadaki tanık anlatımları ve diğer belgeler karşısında, eşi üzerine kayıtlı olan bu işyerini gerçekte kendisinin çalıştırdığı ve yönettiği anlaşılmaktadır...
Yasalardaki bu tanımlamalar ve belirlemeler ışığında, davacının resmi görevi dışında yaptığı çalışmanın ticari çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır..." Dan . 8. D., E. 1991/1201 , K. 1992/929, T. 15/05/1992, 

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 13:50
YORUM EKLE