Kitap Yazan Memur Yazdığı Kitapta Memuriyet Unvanını Kullanabilir mi?

Memur Yazmış Olduğu Kitapta Memuriyet Unvanını Kullanabilir mi? memur yazmiş olduğu kitapta müfettiş denetmen müdür gibi unvanları kitaba yazabilir

Kitap Yazan Memur Yazdığı Kitapta Memuriyet Unvanını Kullanabilir mi?

Memur Yazmış Olduğu Kitapta Memuriyet Unvanını Kullanabilir mi? memur yazmiş olduğu kitapta müfettiş denetmen müdür gibi unvanları kitaba yazabilir mi

Kitap Yazan Memur Yazdığı  Kitapta Memuriyet Unvanını Kullanabilir mi?

Memur Yazmış Olduğu Kitapta Memuriyet Unvanını Kullanabilir mi? memur kitap yazarken unvan kullanabilir mi?

Kamu kurumlarında  memur olarak çeşitli unvanlarda çalışan kişiler çalışmış oldukları kurumların mevzuatı ile alakalı  olarak kitap yayımlayarak  bu kitapların satışını yapmaktadırlar.Memurlarca yazılan bu kitapların üzerinde ise memurun çalışmış olduğu kurumda fiilen işgal etmiş olduğu unvanlar ile daha önceki dönemlerde yapmış olduğu mesleklere ilişkin unvanlar yazılarak kitap satışları yapılmaktadır.Bu yazımızda memurlarca yazılan kitaplarda memuriyet unvanlarının kullanılıp kullanılmayacağı hususunu mevzuat açısından incelemeye çalışacağız.

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde memurlar tarafından yapılacak ticari faaliyetlerin kapsamı belirlenmiş hangi faaliyetlerin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilip hangilerinin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.Konuya ilişkin olarak devlet personel başkanlığınca çeşitli zamanlarda verilen görüş yazılarında memurların 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamında bulunan faaliyetlerinin sonucunda üretmiş olduğu eserleri satıp bunun karşılığında ücret almasının memurun ticaret yasağının kapsamında olmadığı yönünde kararları bulunmaktadır.İlgili kararlar doğrultusunda memur olan kişinin kendi kurumu ile alakalı olsun veya başka kurumlarla alakalı olsun veya bunların tamamen dışında fikir ve sanat eserleri kapsamında yazacağı kitapların satışından gelir elde etmesinde mevzuat açısından bir sıkıntı yoktur.Tabiki memurlar tarafından yazılacak olan kitaplarda devleti ilgilendiren ve gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmaması gerekmektedir.Bunun yanında 657 sayılı devlet memurlar kanunu ve diğer mevzuatsal düzenlemelerde memurlar tarafından yazılan kitaplarda fiilen işgal edilen veya daha önce yapılmış olan memuriyet unvanlarının kullanılmasını engelleyici bir hükümde bulunmamaktadır.Bu nedenle memurların  fikri eser kapsamında yazmış oldukları  kitaplarda kariyer unvanlarını kullanabilecekleri düşünülmektedir.

Ancak bunun istisnası olan bazı durumlar bulunmaktadır.Örneğin 670 sayılı KHK in 4 . maddesinde " 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere ohal kapsamında terör örgütü üyeliği nedeniyle memuriyetten atılan kişilerin  daha sonraki dönemlerde bu unvanları kullanmaları yasaklanmıştır.Bu nedenle bu kişilerce yazılacak olan bir kitapta eski müsteşar,eski vali v.b unvanların yazılması yasaklanmıştır.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 11:14
YORUM EKLE