Disiplin kuruluna katılan sendika temsilcisinin oy hakkı var mı?

toplu sözleşme hükümleri gereği disiplin kurulunda görev alan sendika temsilcisinin kararda oy hakkı var mı

Disiplin kuruluna katılan sendika temsilcisinin oy hakkı var mı?

toplu sözleşme hükümleri gereği disiplin kurulunda görev alan sendika temsilcisinin kararda oy hakkı var mı

Disiplin kuruluna katılan sendika temsilcisinin oy hakkı var mı?

Disiplin kuruluna katılan sendika temsilcisinin oy hakkı var mı?

toplu sözleşme hükümlerine göre disiplin kurullarında görev yapan sendika üyelerinin disiplin kurulu kararında sendika üyesinin oy hakkının olup olmadığı hakkında görüş yazısı 

YORUM EKLE