Disiplin kuruluna katılan sendika temsilcisinin oy hakkı var mı?

toplu sözleşme hükümlerine göre disiplin kurullarında görev yapan sendika üyelerinin disiplin kurulu kararında sendika üyesinin oy hakkının olup olmadığı hakkında görüş yazısı 

Memurluktan çıkarmada son savunma alınması Memurluktan çıkarmada son savunma alınması