Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı

Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı

Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı

Danıştay'dan güvenlik soruşturması ile ilgili iptal kararı

 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle  ilk defa veya yeniden kamu hizmetine atananlara güvenlik soruşturmasının uygulanacağı düzenlenmişti. Söz konusu değişikliğin iptali için Danıştay’da dava açılmış, ayrıca düzenlemenin dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendine eklenen güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması hükmünün Anayasa Mahkemesi’ne taşınması talep edilmiştir.

Davaya bakan Danıştay 12. Dairesi,  yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması talebini 30/05/2019 tarih ve E:2018/10313 sayılı kararı ile reddetti. Danıştay 12 inci Dairesinin kararına karşı itiraz edildi.  İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri  2019/854 sayılı kararı ile Yönetmelikteki "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar" ibarelerinin yürütmesini durdurdu.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 18:42
YORUM EKLE