Asgari ücret değişikliği sebebiyle yaklaşık maliyetin ve kâr hariç yaklaşık maliyetin güncellenmesi

Asgari ücret değişikliği sebebiyle yaklaşık maliyetin ve kâr hariç yaklaşık maliyetin güncellenmesi hakkında duyuru yayımlandı.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü yer almaktadır. Bilindiği üzere 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere asgari ücret değişikliği ülkemiz gündeminde olup, ilanı veya daveti yapılan ancak ihale tarihi 1 Temmuz ve sonrasında olan hizmet alımı ihalelerinde, asgari ücret değişikliğinden dolayı yaklaşık maliyet ve kâr hariç yaklaşık maliyet değişmekte ise, buna ilişkin güncellemelerin yapılarak EKAP’a ihale tarihinden önce bu güncellemelerin aktarılması, herhangi bir hatalı işlemin yapılmaması ve hak kaybının yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.