Yurtdışında lise bitirenler Türkiye de üniversiteye nasıl yerleşir?

yurt dışında ortaöğretim kurumlarında lise bitiren öğrencilerin türkiyede üniversiteye yerleşme işlemleri nasıl yapılır?

Yurtdışında lise bitirenler Türkiye de üniversiteye nasıl yerleşir?

Yurtdışında lise bitirenler Türkiye de üniversiteye nasıl yerleşir? Yurtdışında lise eğitimini tamamlamış öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabulü nasıl yapılmaktadır?

Yurt dışında lise bitiren öğrencilerin Türkiyede üniversitelerde lisans ve önlisans bölümlerinde eğitim görmelerine ilişkin olarak YÖK tarafından verilen karar göre işlem yapılmaktadır. Yükseköğretim Genel Kurulu´nun 21.01.2010 tarihli toplantısında; 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı´nın (YÖS) kaldırılmasına karar verilmiş olup kendi imkânlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin bir ortaöğretim kurumundan mezun olması ve her üniversite tarafından belirlenen ve Başkanlığımızca da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Üniversiteler farklı ülkelerde ve kendi bünyelerinde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik olarak Yabancı uyruklu öğrenci sınavı yürütmektedirler. Üniversitelerce yapılan sınavlarda yeterli puanı alan öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesi yapılmaktadır. Üniversitelerin yapmış olduğu sınavlarda alınan YÖS puanları sınavı yapan üniversiteye yapılacak olan başvurularda ve sınavı yapan üniversitenin sınav puanını kabul eden diğer üniversitelerde yerleştirmeye esas olarak kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu´nun 13/02/2013 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu´nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar´ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu´nun 21.01.2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar´ın ilişikte yer aldığı şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

YORUM EKLE