Üniversitelerde ek ders ücret miktarları

Üniversitelerde görev yapan profösör, doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarında olanlara ödenecek olan ek ders ücretinin hesaplanmasına ilişkin veriler ve saat başı ücret tutarları

Üniversitelerde ek ders ücret miktarları

Öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenirken; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetlerin (bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla) haftada en çok 20 saati, ikinci öğretimde ise haftada en çok 10 saati esas alınmaktadır.

Ek ders ücreti (normal öğretimde)

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre öğretim elemanlarına normal öğretimde, haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında kalan mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler (bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla) karşılığında haftada en çok 20 saat ek ders ücreti ödeniyor. Ek ders ücretinin miktarı; Profesör için 300, Doçent için 250, Doktor Öğretim Üyesi için 200, Öğretim Görevlisi için ise 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanırken, bulunan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.

Dersin verilme zamanı Normal çalışma saatleri

Net ek ders saat ücreti (haftada en çok 20 saat)*

Profesör  :35 TL

Doçent    :29 TL

Doktor Öğretim Üyesi :23 TL

Öğretim Görevlisi : 19 TL 

*Gelir vergisi oranı %15 uygulanmıştır.

Ek ders ücreti (ikinci öğretimde ve tatil günlerinde)

İkinci öğretimde,  haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında kalan mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler (bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla) karşılığında haftada en çok 10 saat ek ders ücreti ödeniyor. Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretleri %60 zamlı ödeniyor. Ancak, ikinci öğretimde öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretinin toplamı (sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretleri bu toplama dahil ediliyor), öğrencilerden toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamıyor. İkinci öğretimde ek ders ödemelerine getirilmiş olan bu sınırlama, öğrenci sayısının az olduğu yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının girdikleri bazı ek dersler karşılığında ücret alamaması sonucunu da doğurabilmektedir.

Dersin verilme zamanı Gece öğretimi / hafta tatili / yarıyıl tatili / yaz tatili

Net ek ders saat ücreti (haftada en çok 10 saat)*

Profesör  :56 TL

Doçent    :47 TL

Doktor Öğretim Üyesi :37 TL

Öğretim Görevlisi : 30 TL 

 *Gelir vergisi oranı %15 uygulanmıştır.

Kaynak: Memurunyeri

 

YORUM EKLE