Üniversitelerde disiplin amirleri kimlerdir?

üniversitelerde 2547 sayılı kanuna göre yürütülen disiplin soruşturmalarında disiplin amirliği yetkisi hangi unvanlardadır.Üniversite idari ve akademik personel disiplin amirleri

Üniversitelerde disiplin amirleri kimlerdir?

Üniversitelerde disiplin amirleri kimlerdir?

Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personellerin disiplin soruşturmaları 2547 ve 657 sayılı kanunlar kapsamında yürütülmektedir.2547 sayılı kanunda soruşturmaya usul ve esaslar belirlemiş bunun yanında işlenen fiillere verilecek olan disiplin cezalarında 2547 sayılı kanunda ve 657 sayılı kanunda yer alan cezaların verilmesi öngörülmüştür.2547 sayılı kanunda disiplin soruşturması açılması hususunda disiplin amiri olarak görev yapacakların unvanları kanun maddesinde sayılmıştır.

Disiplin soruşturması açma yetkisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesinde disiplin amiri olarak sayılmış sıralı amirlere aittir. Üst disiplin amirlerinin yetkisi alt kademedeki tüm personeli kapsadığından bir personel hakkında disiplin soruşturması açmaya yetkili amirin sayısı birden çok olabilir. Fakat bir disiplin eylemi ile ilgili olarak birden çok disiplin soruşturması yürütülemez. Üst disiplin amiri disiplin soruşturması açmışsa, alt disiplin amiri aynı konuda soruşturma açamaz. Alt disiplin amirinin açtığı soruşturma ise daha sonra açılsa dahi üst amirin aynı konuda açacağı soruşturma ile birleştirilir. Anılan hükümlere göre disiplin amirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve tüm yükseköğretim kurumlarının
Rektör Üniversitenin
Dekan Fakültenin
Enstitü Müdürü Enstitünün
Yüksekokul Müdürü Yüksekokulun
Konservatuvar Müdürü Konservatuvarın
Üniversite Genel Sekreteri Üniversite idari personelinin
Fakülte Sekreteri Fakülte idari personelinin
Enstitü Sekreteri Enstitü idari personelinin
Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul idari personelinin
Konservatuvar Sekreteri Konservatuvar idari personelinin

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve tüm yükseköğretim kurumlarının Rektör Üniversitenin Dekan Fakültenin Enstitü Müdürü Enstitünün Yüksekokul Müdürü Yüksekokulun Konservatuvar Müdürü Konservatuvarın Üniversite Genel Sekreteri Üniversite idari personelinin Fakülte Sekreteri Fakülte idari personelinin Enstitü Sekreteri Enstitü idari personelinin Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul idari personelinin Konservatuvar Sekreteri Konservatuvar idari personelinin

YORUM EKLE