Üniversite akademik personel ek gösterge cetveli

2914 sayılı kanuna göre üniversitelerde görev yapan Profesörlerden Rektör , Profesörler  , doçent, doktor öğretim görevlisi ek gösterge tablosu

Üniversite akademik personel ek gösterge cetveli

Üniversite akademik personel ek gösterge cetveli 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olanlarınEk Göstergeleri, Kanun’a ekli Ek Gösterge Cetveli’nde şu şekilde gösterilmiştir.

EK GÖSTERGE CETVELİ

Unvanı Derece Ek Gösterge

a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan,                                                       1 6400

Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile

Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış

bulunanlar,

b) Profesörler                                                                                                                      1  5300

c) Doçentler                                                                                                                       1-3 4800

d) Yardımcı Doçentler                                                                                                       1-5 3600

e) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim  Yardımcıları

                                                                                                                                                1 3600

                                                                                                                                                2 2700

                                                                                                                                               3-7 2300

YORUM EKLE