Tarım Ekonomisi Bölümü ile Ziraat Ekonomisi Bölüm Eşdeğerliği hk

Tarım Ekonomisi Bölümü ile Ziraat Ekonomisi Bölüm Eşdeğerliği hk yükseköğretim kurulu yök kararı

Tarım Ekonomisi Bölümü ile Ziraat  Ekonomisi Bölüm Eşdeğerliği hk

Tarım Ekonomisi Bölümü ile Ziraat  Ekonomisi Bölüm Eşdeğerliği hk

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-102.01.01-E.28817

Konu : Tarım Ekonomisi bölümü ile Ziraat   Ekonomisi bölüm eşdeğerliği hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ömer BARMAN'ın 19.03.2019 tarihli başvurusu.

Ömer BARMAN'ın, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan muvazzaf/sözleşmeli astsubay başvuru kılavuzunda "Zirai Ekonomi" olarak program şartı verildiği ancak bu programın yükseköğretim kurumlarımızda yer almadığı "Ziraat Ekonomisi" programı olarak 1981 yılı öncesinde yer aldığı 1982 yılından itibaren "Tarım Ekonomisi" programı olarak olarak değiştiğini belirten ve Tarım Ekonomisi programı ile Ziraat Ekonomisi programının eşdeğer olup olmadığı konusundaki dilekçesi 10.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarımızda 1982 yılı öncesinde yer alan "Ziraat Ekonomisi" programının "Tarım Ekonomisi" programı ile eşdeğer olduğuna karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Süleyman Necati AKÇEŞME Başkan a. Genel Sekreter

YORUM EKLE