Öğretim üyesi alımlarına ilişkin usullerde değişiklik yapıldı

Öğretim üyesi alımlarına ilişkin usullerde değişiklik yapıldı

Öğretim üyesi alımlarına ilişkin usullerde değişiklik yapıldı

Öğretim üyesi alımlarına ilişkin usullerde değişiklik yapıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetim değişikliği ile öğretim üyeleri alım ilanına ilişkin usullerde düzenleme yapıldı. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 09:26
YORUM EKLE