Jüri ücreti doğrudan öğretim elemanına ödenir mi?

Jüri ücreti doğrudan öğretim elemanına ödenir mi?

Jüri ücreti doğrudan öğretim elemanına ödenir mi?

Jüri ücreti doğrudan öğretim elemanına ödenir mi?

Soru: "Belediyemiz tarafından düzenlenen yarışmaya jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanının ücretini harma pusulası düzenleyerek doğrudan kendine ödüyoruz? Hocamızın görev yaptığı üniversiteden bu işlemin yanlış olduğu yönünde uyarı yapıldı. Doğru uygulama hangisi? Biz mi doğru yapıyoruz yoksa ilgili kurumun uyarısı doğru mu?"

Cevap: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Üniversitelerin uygulama alanına yardımı”başlıklı 37’nci maddesinde; “Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Adı geçen Kanun maddesi hükmüne göre, yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlarca, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler karşılığı alınacak ücretler, üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere ilgili yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir kaydedilmelidir. İlgili döner sermaye işletmesi ise yatan ücretlerden, 2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesine göre yasal kesintileri yaptıktan sonra ek ödeme esaslarına göre öğretim elemanlarına performans ek ödemesi yapması gerekmektedir.

Belediyenizin yaptığı yarışmalarda bir Devlet üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının jüri üyesi olarak görev aldığı ve alınan görev karşılığı ödenen jüri ücretlerinin düzenlenen harcama pusulası ile doğrudan öğretim elemanlarına ödendiğini ifade etmişsiniz. Yukarıda yer alan Kanun maddesine göre söz konusu ücretlerin doğrudan öğretim elemanlarına ödenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte Belediyeniz tarafından düzenlenen yarışma vb. etkinliklerde görev alacak öğretim elemanlarının üniversitelerden talep edilmesi ve görev karşılığı ödenecek ücretlerin ise ilgili döner sermeye işletmesine fatura karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE